Legenda Sangkuriang Bahasa Sunda

0 386

Koransunda.com – Legenda Sangkuriang Alkisah dina jaman kapungkur basa seekor bagong keur ngaliwat di hiji leuweung belantara. Bagong leuweung eta nuju rumaos kehausan di keur panas na terik sarangenge. Dina wanci anjeunna pilari-pilari seuseupan, anjeunna ningali aya cai anu tertampung di tangkal keladi leuweung.

Geura-giru diminumna cai eta kanggo ngalesotkeun dahaga. Tanpa disadarina cai eta teh cikahampangan Raja Sungging Perbangkara. Margi kesaktian Raja Sungging Perbangkara, bagong leuweung eta oge ngandung sanggeus nginum cai seni na. Salapan sasih saterusna si bagong leuweung ngababarkeun saurang inji.

Raja Sungging Perbangkara terang perihal kitu kaayaanana inji anu dijurukeun margi cai seni na eta. Manehna oge mios ka leuweung kanggo pilari na. Kapanggihna orok prempuan eta. Anjeunna oge masihan na wasta Dayang Sumbi sarta ngabawa wangsul ka karaton karajaan.

Baca Oge : Dongeng Nalika Sunda Sakadang Peucang Sarta Siput
Dayang Sunbi tumuwuh barobah kaayaan awewe anu geulis pisan beungeutna. Serasa henteu kaitung jumlah raja, pangeran sarta bangsawan anu boga maksud rek memperistri anak awewe Raja Sungging Perbangkara eta. Nanging, sadaya pinangan eta di tampik Dayang Sumbi kalawan lemes. Sami kalintang henteu disangka ku Dayang Sumbi, maranehanana anu ditampik pinanganna eta silih berperang sorangan kanggo memperebutkeun dirina.

Dayang Sumbi bersedih pisan terang kanyataan yen para pangeran, raja sarta bangsawan anu ditampik na silih ngalakukeun peperangan. Anjeunna oge memohon ka Raja Sungging Perbangkara kanggo mengasingkeun diri. Sang Raja ahirna mengijinkeun anakna kasebat kanggo mengasingkeun diri. Dayang Sumbi mengasingkeun diri di hiji pasir dibaturan ku seekor anjing jalu namina si tumang. Kanggo ngeusian wanci lowong na salila dina pengasingan, Dayang Sumbi oge ninun.

Alkisah Legenda Sangkuriang  sabot Dayang Sumbi nuju ninun, parabot tenunanna ujug-ujug labuh. Sabot eta Dayang Sumbi rumaos kedul kanggo nyokot na. Terlontarlah omongan anu henteu disadarina teuing. Saha bae oge anu purun mangma wakeun parabot tinun kuring anu ujug-ujug labuh, seandaina eta laalaki bade dijadikeun salaki, lamun anjeunna awewe anjeunna bade dijadikeun wargi.”

Henteu disangka si tumang nyokot parabot tinun anu ujug-ujug labuh eta sarta mikeun na ka Dayang Sumbi.

Teu aya anu tiasa diperbuat Dayang Sumbi jabi nyumponan omongan na. Anjeunna nikah kalawan Si Tumang anu tetela titisan dewa. Si Tumang nyaeta dewa anu dikutuk barobah kaayaan sato sarta dipiceun ka bumi. Sababaraha sasih sanggeus nikah, Dayang Sumbi oge ngandung sarta ngababarkeun saurang orok salaki-salaki. Dayang Sumbi masihan na wasta Legenda Sangkuriang.

Wanci teras langkung. Sababaraha warsih saterusna kaliwatan. Sangkuriang atos tumuwuh barobah kaayaan saurang nonoman anu tampan beungeutna. Kuat. Salira na kiat sarta keker. Sakti mandraguna deui anak Dayang Sumbi ieu.

Saprak alit Sangkuriang atos gumbira moro. unggal ngalakukeun perburuan di leuweung. Sangkuriang sok dibaturan ku si tumang. Sami kalintang Sangkuriang henteu terang yen si Tumang nyaeta bapa kandung na.

Dina hiji dinten Sangkuriang kalawan di temani Si Tumang balik meabdikeun perburuan di leuweung. Sangkuriang boga niat pilari kijang margi indungna mikahayang pisan ngaleeut hate kijang. Sanggeus sababaraha wanci aya di jero leuweung, Sangkuriang ningali seekor kijang anu keur merumput di wangsul semak belukar. Sangkuriang marentahkeun si tumang kanggo ngudag kijang eta aheng pisan, si Tumang anu biasana penurut sabot eta henteu nurutkeun parentah na. Sangkuriang barobah kaayaan ambek. Sanggem. ”Lamun engkau angger henteu nurutkeun parentah kuring, niscaya abdi bade mebunuhmu .”

Anceman Sangkuriang kawas henteu dipadulikeun si Tumang. Margi gemes sarta ambek Sangkuriang saterusna maehan si Tumang. Hate anjing hideung eta dicokot na sarta dibawa na wangsul ka imah. Sangkuriang mikeun hate si Tumang ka indungna kanggo dimasak.

Tanpa disadari Dayang Sumbi yen hate anu dibikeun anakna nyaeta hate salakina. Anjeunna saterusna masak sarta ngaleeut hate eta. Mangka, henteu terperikan amarah Dayang Sumbi ka Sangkuriang sabot anjeunna terang hate anu dituang na nyaeta hate si Tumang. Anjeunna kaliwat ngahontal gayung anu dijieun ti batok kalapa sarta neunggeul hulu Sangkuriang, dugi hulu Sangkuriang tatu.

Sangkuriang ambek pisan sarta nyeri hate kalawan perlakuan indungna eta. Ceuk manehna, Indungna langkung menyayangi si Tumang dibandingkeun dirina. Mangka, tanpa permios ka Dayang Sumbi indungna Sangkuriang saterusna mios ngumbara ka arah wetan.

Dayang Sumbi gegetun pisan sanggeus terang kepergian Sangkuriang anakna. Anjeunna oge bertapa sarta memohon hapunten ka para dewa luhur kalepatan anu diperbuatna kalawan asal usul Tangkuban Parahu Legenda Sangkuriang. Para dewa ngadenge kahoyong Dayang Sumbi maranehanana nampi kahoyong hapunten eta sarta mengaruniakeun Dayang Sumbi kageulisan langgeng.

Baca Oge : 14.400 Akun Junun Ngadaptar SSCN

Syahdan, Sangkuriang teras ngumbara tanpa tujuan anu tangtos. Dina pengembaraana Sangkuriang teras nambahan kesaktianna kalawan berguru ka jalmi-jalmi sakti anu dipanggihan na salila pengembaraan. Bertahun-warsih Sangkuriang ngumbara tanpa disadari anjeunna balik ka tempat di mana anjeunna kapungkur diwedalkeun.

Sangkurian kasima kalawan kageulisan Dayang Sumbi anu langgeng, anjeunna henteu nyadar yen awewe geulis anu dipanggihan na di leuweung nyaeta indung kandung na sorangan. Perkawis anu sami lumangsung oge dina Dayang Sumbi anu henteu nyadar nonoman kuat anu sakti eta teh Sangkuriang anakna. Margi silih labuh tresna maranehanana merencenakeun kanggo nikah.

Sateuacan pernikahan dialngsungkeun Sangkuriang boga niat kanggo moro. Dayang Sumbi ngabantuan Sangkuriang make panutup hulu. Sabot eta pisan dayang Sumbi ningali tatu di hulu calon salakina. Teringatlah anjeunna dina anak laalaki na anu atos ninggalkeun na. Anjeunna yakin pisan nonoman kuat eta henteu sanes nyaeta Sangkuriang anakna.

Dayang Sumbi saterusna ngeceskeun yen dai saestuna nyaeta indung teges ti Sangkuriang. Ku margi eta anjeunna henteu purun nikah kalawan anak kandung na kasebat. Nanging,Sangkuriang anu atos dilolongkeun ku hawa napsu henteu memperdulikeun wawaran Dayang Sumbi,anjeunna angger bersikukuh bade nikah ka Dayang Sumbi.

“Jika saleresna kitu kiat kahayang anjeun kanggo nikah ka kuring, abdi hoyong engkau nyumponan hiji permintaanku” Sanggem Dayang Sumbi nalika Legenda Sangkuriang.

“Apa kahoyong anu engkau kehendaki.” Tantang Sangkuriang.

Dayang Sumbi ngusulkeun sarat anu laur dawam abot yaktos anjeunna ingi walungan citarum dibendung kanggo didamel danau,sarta didalam danau eta aya parahu ageung.” Sadaya eta kedah tiasa engkau pungkaskeun dina wanci hiji wengi.” Ucap Dayang Sumbi.” Sateuacan fajar medal,kadua kahoyong kuring eta kedah atos rengse engaku kerjakan.”

Tanpa asa Sangkuriang nyanggupan kahoyong ti Dayang Sumbi.” Mangga,abdi bade nyumponan kahoyong anjeun.”

Sangkuriang geura-giru didamel ngawujudkeun kahoyong Dayang sumbi. mimiti anjeunna menebang tangkal ageung kanggo didamel na hiji parahu. Cabang sarta regang tangkal anu henteu diperlukeun na ditumpukeun. Tumpukan cabang sarta regang tangkal eta dikemudian dinten ngajanggelek barobah kaayaan gunung Burangrang.Kitu deui tunggul pohpon eta saterusna robih barobah kaayaan hiji gunung anu langkung dipikawanoh gunung pasir tinggul.

Parahu ageung eta ahirna rengse didamel Sangkuriang. Nonoman Sakti eta saterusna boga niat mendet aliran walungan Citarum anu deras kanggo didamel hiji danau. Sangkuriang saterusna memanggi para makhluk lemes kanggo ngabantuan na ngawujudkeun kahoyong Dayang sumbi.

Sadaya anu dipigawe Sangkuriang diketahii ku Dayang Sumbi. Medal kahariwang dina hate Dayang Sumbi sabot ningali pagawean Sangkuriang sakedap deui rengse. Anjeunna kedah menggagalkeun pagawean Sangkuriang supados pernikahan kalawan anak kandung na eta henteu geus dipigawe. Anjeunna oge memohon pitulung ti para Dewa.

Sanggeus berdoa,Dayang Sumbi meunangkeun pitunjuk. Dayang Sumbi saterusna menebarkeun boeh rarang (lawon bodas kenging tenunan). Anjeunna oge memkasa jago berkokok disaat wanci wengi keneh. Para makhluk lemes sieun pisan sabot terang fajar atos anjog. Maranehanana lumpat sarta ngiles kesegala penjuru. Maranehanana ninggalkeun pagawean na midamel danau sarta parahu anu tacan rengse.

Sangkuriang ambek pisan. Anjeunna rumaos Dayang Sumbi atos lumangsung curang pikeun manehna. Ida yakin pisan lamun fajar saestuna tacan anjog. Anjeunna rumaos sadia keneh wanci kanggo na kanggo ngabereskeun pagawean. Kalawan kaambek luhur,Sangkuriang saterusna menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro. Sumbat aliran citarum saterusna dialungkeun na ka arah wetan anu saterusna ngajanggelek barobah kaayaan gunung Manglayang. Cai anu semula nyumponan danau eta oge barobah kaayaan surut. Serasa tacan reda kaambek na. Sangkuriang saterusna nalapung parahu ageung anu atos didamel na dugi terlempat tebih sarta tijongklok. Menjelmalah parahu ageung eta barobah kaayaan hiji gunung anu saterusna di sebat gunung Tangkuban Parahu.

Kaambek Sangkuriang tacan reda. Anjeunna terang,sadaya eta saestuna nyaeta siasat ti Dayang Sumbi kanggo menggagalkeun pernikahan kalawan na. Kalawan kaambek anu teras meluap,Dayang sumbi oge diudag na. Dayang sumbi anu sieun teras lumpat kanggo nyingkir dugi ahirna ngiles di hiji pasir. Pasir eta saterusna ngajanggelek barobah kaayaan gunung Putri. Sedengkeun Sangkuriang anu henteu junun mendak Dayang Sunbi ahirna ngiles ka alam gaib.

“Pesan Moral ti Legenda Sangkuriang Kawit Muasal Gunung Tangkuban Parahu : Carita Legenda Sangkuriang nyaeta Bersikaplah kanggo jujur margi kejujuran bade ngabantun kebaikan sarta kabagjaan di poe kahareupnakeun. Gawena curang bade ngarugikeun diri sorangan sarta tiasa ngadatangkeun balai kanggo diri sorangan ataupun batur.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + twelve =