Dongeng Nalika Sunda Sakadang Peucang Sarta Siput

0 834

Koran sunda – Dina hiji dinten Sakadang Peucang Sarta Siput katingali tunduh kalintang. Panonna serasa abot kalintang kanggo dibuka. “Aaa….rrrrgh”,si peucang katingali sakali-kali heuay. Margi poe eta cuaca cerah,si peucang rumaos rugel lamun nyia nyiakeuna .

Manehna mimiti mapay-jalan mapay-mapay leuweung kanggo ngusir rasa tunduhnaa. Dugi di luhur hiji keusik, Sakadang Peucang Sarta Siput ceuceuleuweungan kalawan songong na,“Wahai nu nyicingan leuweung, abdi yen sato anu nu mawi calakan, cerdik sarta singer di leuweung ieu. teu aya anu tiasa menandingi kecerdasan sarta kepintaran simkuring”.

Sabari ngabungkukkeun harigu na, si Peucang oge mimiti mapan turun ti keusik. Sabot dugi di walungan, manehna patepang kalawan sato siput. “Hai peucang !”, tanya si siput. “kunaon anjeun gorowok-gorowok? Naha anjeun nuju galumbira?” taros si siput. “Henteu, abdi ngan hoyong mere nyaho dina sadaya nunyicingan leuweung lamun abdi ieu sato anu nu mawi calakan, cerdik sarta pintar”, walon si peucang kalawan songong na.

Siput: “Sombong kalintang anjeun Peucang, simkuring sato anu nu mawi cerdik di leuweung ieu” sanggem si Siput. “Hahahaha……., moal teu mungkin” ngabarakatak Peucang.

“Ajang ngabuktoskeun na, kumaha lamun enjing isuk urang pasanggiri lumpat?” tantang si Siput. “Satuju, abdi tampi tantangan maneh” walon si Peucang. Ahirna maranehanana duaan sapakat kanggo ngayakeun lomba lumpat enjing isuk.

Baca Oge : Wawaran IPB Ngeunaan Paturay na Beasiswa Mahasiswi Mualaf

Sanggeus si Peucang mios, si siput buru-buru ngumpulkeun rerencangan-baturna. Manehna neda tulung supados rerencangan-baturna ngajajar sarta nyumput di jalur lomba, sarta ngawalon lamun si peucang nyauran.

Ahirna dinten anu diantos atos anjog, peucang sarta siput oge atos siap kanggo pasanggiri lumpat. “Kumaha anjeun atos siap kanggo psanggiri lumpat jeung sim kuring” taros si peucang. “Hayu wae atos, sarta abdi tangtos menang” walon si siput. Saterusna si siput mempersilahkeun peucang kanggo lumpat kapungkur sarta nyauran na kanggo nangtoskeun atos dugi manten si siput.

Peucang mapan kalawan salse, sarta rumaos yakin lamun anjeunna bade kenging. Sanggeus sababaraha lengkah, si peucang mecakan kanggo nyauran si siput. “Siput….atos dugi manten anjeun?”gorowok si peucang. “Simkuring aya di payun anjeun!”gorowok si siput. Peucang terheran-hemeng, sarta geura ngagancangan lengkah na. Saterusna manehna nyauran si siput deui,csarta si siput ngawalon kalawan sanggem anu sami. simkuring aya hareupeun anjeun!”

Ahirna si peucang lumpat, nanging saban manehna saur si siput, manehna sok wedal sarta nyarios lamun anjeunna aya payun peucang. Karinget na bercucuran, sukuna karasaeun leuleus sarta nafasna tersengal-sengal. Peucang lumpat teras, dugi ahirna anjeunna ningali gurat rengse. Beungeut peucang atoh pisan kalintang, margi wanci anjeunna nyauran siput, atos teu aya jawaban deui. Peucang rumaos yen manehna pinunjul ti lomba lumpat eta.

Sangkan kaget na si peucang, margi anjeunna ningali si siput atos diuk di batu caket gurat rengse. “Hai peucang, naha anjeun lami kalintang? Abdi atos dugi ti tatadi!”gorowok si siput. Kalawan nungkulkeun hulu, si peucang nyampeurkeun si siput sarta ngajirim kaeleh na. “Matakna ulah songong, anjeun saleresna cerdik sarta pinter, nanging anjeun lain anu terpandai sarta cerdik” sanggem si siput. “Sumuhun, hampura simkuring siput, simkuring moal songong deui” sanggem si peucang.

Tah eta manawi dongeng sunda ngenaan “Dongeng Nalika Sunda Sakadang Peucang Sarta Siput”

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × two =