Cerita Bahasa Sunda Gunung Tangkuban Parahu

0 459

Cerita Bahasa Sunda Gunung Tangkuban Parahu – Carita ieu dimimitian ti saurang dewa sarta saurang batari anu margi kalepatan anu didamel na di kayangan, ahirna kedah ngajalanan hukuman di dunya. Duanana dihukum kanggo migawe kebaikan dina hirupna di bumi dina wangun seekor bagong leuweung sarta seekor anjing.

Bagong leuweung jelmaan batari eta namina Wayung Hyang,sedengkeun anjing jelmaan dewa eta namina Tumang. Wayung Hyang margi dihukum minangka bagong leuweung atawa celeng,mangka manehna usaha ngalakukeun sagala rupa kebaikan di jero hiji leuweung. Samentara Tumang,sang anjing jelmaan dewa eta ngabdi minangka anjing paninggaran dina saurang raja anu namina Sumbing Perbangkara.

Dina hiji dinten, raja Sumbing Perbangkara moro ka leuweung di sisi karajaan. Di hiji tempat anu caket kalawan tempat tinggal bagong leuweung Wayung Hyang, Sumbing Perbangkara hoyong kalintang kiih.

Manehna saterusna kiih sarta tanpa ngahaja, tertampung dina hiji batok kalapa. Selang sababaraha wanci, bagong leuweung Wayung Hyang anu nuju kehausan saterusna nginum cai kiih Sumbing Perbangkara. Saha kinten, Wayung Hyang ahirna kakandungan.

Sumbing Perbangkara anu dina dasarna saleresna resep moro balik ka leuweung kasebat sanggeus berbilang sasih, pas wanci Wayung Hyang ngababarkeun saurang inji anu geulis pisan. Sumbing Perbangkara anu moro kijang ngadenge soanten tangisan orok.

Dibaturan anjing paninggaran na Tumang, manehna ahirna mendak inji anu tak sanes nyaeta anakna sorangan. Terpikat ku keelokan paras orok eta, Sumbing Perbangkara ngabawa wangsul sarta mengangkatnya minangka anak. inji eta saterusna dibere wasta Dayang Sumbi.

Baca Oge : Legenda Sangkuriang Bahasa Sunda

Dayang Sumbi saterusna beuki sawawa sarta tumuwuh barobah kaayaan saurang putri anu berparas endah. Kageulisan tersiar ka sakabeh penjuru karajaan dugi didengar raja-raja sarta para pangeran. Dayang Sumbi diparebutkeun. Perang ageung lumangsung di manten-manten.

Rumaos henteu merenah kalawan perang anu lumangsung di manten-manten margi memperebutkeun dirina, Dayang Sumbi ahir neda ka bapana raja Sumbing Perbangkara kanggo nyorangan sarta mios ti karajaan. Sumbing Perbangkara ahirna mengijinkanna sarta mikeun Tumang si anjing paninggaran kanggo maturan na.

Dayang Sumbi cicing di hiji pondok di sisi leuweung. Kalawan kahirupanana anu basajan tak seorangpun anu terang yen manehna nyaeta Dayang Sumbi anu diparebutkeun seueur raja sarta pangeran. Di pondok Gunung Tangkuban Parahu eta manehna ngeusian kagiatanana kalawan ninun.

Hiji dinten, wanci ninun lawon, Dayang Sumbi diuk di Gunung Tangkuban Parahu di luhur hiji bale-bale. Margi tunduh, pakakas tinun na anu disebut torak labuh ka lante. Dayang Sumbi rumaos kedul kalintang memungut torak eta, ku kituna manehna bersumpah yen manehna bade nikah ka saha oge anu mangma wakeun torak eta kanggo na.

Tumang, anjing anu ditugaskeun maturan Dayang Sumbi ahirna mangma wakeun torak anu ujug-ujug labuh eta sarta mikeun na ka Dayang Sumbi. Demi nyumponan sumpah anu kagok diucapkeun na, Dayang Sumbi ahir nikah kalawan Tumang.

Raja Sumbing Perbangkara anu terang perkawis eta ahirna rumaos isin pisan. Putri na anu geulis nikah kalawan seekor anjing sarta kiwari keur ngandung. Dayang Sumbi ahirna disejenkeun ka leuweung sareng-sami kalawan Tumang.

Teu aya seorangpun anu terang yen Tumang nyaeta jelmaan saurang dewa, kajabi Dayang Sumbi. Saban wengi purnama, Tumang tiasa ngajanggelek barobah kaayaan saurang laalaki anu tampan.

Dayang Sumbi anu kakandungan ahirna ngababarkeun saurang putra anu tampan. Kulit na bodas kalawan buuk kandel legam sepertos arang. Dayang Sumbi masihan na wasta Sangkuriang. Orok eta saterusna tumuwuh barobah kaayaan anak anu tanginas.

Sangkuriang atos mimiti maher manah, dina hiji dinten dipenta indungna kanggo moro. Dayang Sumbi hoyong kalintang ngaleeut hate rusa. Dibaturan Tumang, Sangkuriang moro di leuweung. Di hiji tempat, Sangkuriang ningali bagong leuweung Wayung Hyang ngaliwat.

Manehna geura-giru membidikkeun panah na. Tapi Wayung Hyang lumpat sarta nyumput kalawan kesit. Sangkuriang marentahkeun anjing paninggaran na, Tumang kanggo ngudag bagong leuweung eta. Tumang anu terang lamun bagong leuweung eta sanes sambarang bagong leuweung kalah jelmaan batari anu namina Wayung Hyang, nampik parentah Sangkuriang. Tumang, si anjing jelmaan dewa eta ngan diuk cicing melong Sangkuriang.

Sangkuriang ambek pisan ka Tumang. Manehna menakut-nakuti Tumang kalawan nyanghareupan anak panah dina Tumang. Nanging,tanpa ngahaja, manehna ngalaan anak panah eta dina busurnya.

Anak panah melesat sarta menghunjam ka salira Tumang. Anjing jelmaan dewa eta tiwas. Sangkuriang anu sieun galo paturay pangharepan ahirna nyokot hate Tumang. Hate eta saterusna dibawa na wangsul sarta dibikeun na ka dayang Sumbi kalawan ngomong yen eta teh hate rusa kenging buruannya.

Dayang Sumbi kalawan atoh masak hate eta, maranehanana manehna neda kalawan rewog. Sanggeus rengse neda, Dayang Sumbi kainget bade Tumang. Manehna naros ka Sangkuriang di manten anjing Tumang.

Sangkuriang anu ahirna henteu tiasa berkelit jujur ngajirim yen Tumang atos tiwas margi panah na sarta hatena atos dibikeun ka indungna kanggo dimasak.

Dayang Sumbi murka pisan. Sangkuriang atos maehan bapa kandung na sorangan. Manehna saterusna nyokot centong sangu sarta neunggeul hulu Sangkuriang dugi tatu parna pisan. tapi, tatu di hate Sangkuriang langkung parna. Manehna ahirna lumpat ti pondok maranehanana.

Nyadar yen manehna atos melukai anakna sorangan sarta midamel na lumpat, Dayang Sumbi ahirna rumaos gegetun pisan. Sangkuriang nyaeta putra na hiji-hiji na anu atos maturan na hirup di leuweung sareng Tumang. Demi menenangkeun rarasaan na, Dayang Sumbi ahirna bertapa.

Dina pertapaannya Dayang Sumbi saterusna dikaruniakeun umur paos sarta awet anom. Semumur hirupna, manehna bade angger barobah kaayaan saurang wanoja anu geulis sarta moal kantos katembong sepuh.

Samentara eta, Sangkuriang anu lumpat kalawan hulu tatu ngumbara ke manten-manten. Manehna berguru kalawan sababaraha jalmi sakti. Manehna lebet leuweung kajabi leuweung.

Wanci Sangkuriang atos barobah kaayaan nonoman sakti sarta perkasa, manehna ngelehkeun sadaya makhluk-makhluk lemes atawa guriang anu dipanggihan na dina pengembaraan. Manehna menaklukkeun maranehanana sarta kalawan kesaktiannya barobah kaayaan tuan ti guriang-guriang eta.

Dina hiji sabot, dina pengembaraannya Sangkuriang ahirna patepang kalawan Dayang Sumbi. Sangkuriang kasima pisan kalawan kageulisan Dayang Sumbi, kaliwat ahirna labuh tresna.

Rarasaan Sangkuriang berbalas. Dayang Sumbi oge terpikat ku ketampanan Sangkuriang. Ahirna, Sangkuriang boga niat nikah ka Dayang Sumbi.

Wanci Dayang Sumbi menyisir buuk sarta ngarapikeun beungkeut hulu Sangkuriang, manehna ningali aya tilas tatu anu ageung pisan. Sanggeus nitetan beungeut Sangkuriang, barulah manehna sadar yen manehna bade nikah kalawan anak kandung na sorangan.

Sangkuriang sorangan henteu nginten yen Dayang Sumbi nyaeta indung kandung na.

Dayang Sumbi ahirna mecakan ngeceskeun kanyataan yen Sangkuriang nyaeta putra na. Nanging Sangkuriang atos kaleungitan uteuk damang. Sangkuriang angger maksa.

Ahirna Dayang Sumbi sacara lemes menghindari lumangsung na perkawinan maranehanana. Manehna neda Sangkuriang mangnyieunkeun na hiji danau pepek kalawan parahu na dina sapeuting. Kanggo Dayang Sumbi, ieu teh perkawis anu mustahil kanggo tiasa dipigawe ku Sangkuriang.

Anak kandung na eta moal sanggem nyumponan pasaratan anu teda na. Di jabi dugaan Dayang Sumbi, Sangkuriang nyanggupan kahoyong na.

Wengi eta, Sangkuriang didamel teuas midamel hiji danau. Sangkurang menebang tangkal, tilas tangkal tebangannya eta robih barobah kaayaan hiji pasir anu kiwari dipikawanoh minangka Gunung Pasir Tunggul, samentara daun, regang sarta haturan kai lianna anu henteu terpakai ditumpuknya sarta terbentuklah Gunung Burangrang atawa sok di sebut Gunung Tangkuban Parahu.

Manehna atos didamel palih wengi. Selanjutna sanggeus parahu rengse didamel Sangkuriang mimiti midamel danau. Sangkuriang,sepertos pengerjaan parahu, ngaluarkeun makhluk lemes guriang kanggo ngabantuan. Ningali kaayaan ieu, Dayang Sumbi barobah kaayaan sieun.

Ahirna manehna menebarkeun lawon-lawon kenging tenunannya di arah wetan. Manehna memohon ka Sang Hyang Tunggal supados usaha Sangkuriang digagalkeun. Dua na dikabulkeun. Lawon-lawon tenunan Dayang Sumbi bercahaya kemerah-merahan di ufuk wetan. Hayam-jago saterusna berkokok.

Saterusna, makhluk-makhluk lemes guriang anu ngabantuan pagawean Sangkuriang midamel danau nginten dinten bade geura-giru isuk. Merekapun geura-giru lumpat sarta nyumput lebet ka jero taneuh.

Sangkuriang kantun sorangan kalawan pagawean pembuatan danau anu ampir rengse. Sangkuriang rumaos usaha na atos gagal. Manehna barobah kaayaan ambek kalintang.

Sangkuriang ngamuk. Sumbat anu didamel na kanggo mendet Walungan Citarum dipiceun na ka arah wetan sarta barobah kaayaan Gunung Manglayang. Danau Talaga Bandung anu didamel na saterusna menyurut jadi wae Gunung Tangkuban Parahu.

Kaliwat kalawan kalintang tajongan teuas, parahu damelan na terlempar tebih sarta tertelungkup. Dina sakedap robih barobah kaayaan Gunung Tangkuban Parahu. Sangkuriang ngudag Dayang Sumbi anu mawa lumpat diri.

Sabot Dayang Sumbi ampir terkejar ku Sangkuriang di Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon pitulung Sang Hyang Tunggal. Manehna ahirna ngajanggelek barobah kaayaan sekuntum kembang jaksi. Sangkuriang teras pilari Dayang Sumbi dugi dugi ka Tungtung Berung sarta kasasar ka alam gaib.

Catatan:

Legenda Sangkurian sarta Kawit-Usul Gunung Tangkuban Parahu asalna ti Jawa Barat (Sunda) sarta atos lami barobah kaayaan carios anu diwariskeun ti sungut ka sungut, ti generasi ka generasi minangka carios panganteur mondok anak-anak. Carios ieu atos didamel pilem na dina sababaraha versi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × two =