5 Program Kampus Anu Damel Anjeun Sukses Di Era Revolusi Industri 4.0

0 244

Koransunda.com – Ngasupan era revolusi industri 4.0,mahasiswa dikedahkeun nyiapkeun diri kalawan maksimal sarta menonjolkeun unikna sarta peunteun tambih (added value). Perkawis ieu jalaran dina era revolusi industri 4.0 lumangsung pengintegrasian antawis sistem otomasi sarta internet kalawan sistem produksi industri. Tawis na persaingan kanggo meunangkeun pagawean beuki heureut.

Mangka mahasiswa kedah ngabogaan added value kanggo bekel supados tiasa bersaing kalawan lulusan sejen di era revolusi industri 4.0. Henteu peryogi sesah ngamanahan kumaha carana. Margi,perkawis kasebat tiasa maraneh asah kalawan program anu disadiakeun ku kampus. Katut program anu tiasa dituturkeun ku mahasiswa.

Program Magang

Kalawan ngiring program magang,mahasiswa tiasa beradaptasi kalawan enggal di lingkungan damel sanggeus lulus. Sumawonten mahasiswa tiasa meunangkeun gambaran tela kumaha elmu anu beunang di kelas langsung diaplikasikeun di dunya damel.

Mangka kualitas program magang ti hiji kampus sangatlah peryogi. Pastikan kampus maraneh ngabogaan program magang di pausahaan bertaraf internasional.

Penerapan Bahasa Asing

Di pikahareupeun,persaingan meunangkeun pagawean oge beuki heureut. Pasalna,urang henteu ngan didamel kalawan jalmi berkewarganegaraan anu sami sarta berlokasi di nagara sorangan. Kalah oge digawe babarengan kalawan nagara sejen.

Baca Oge : Rame-rame Dumadakan Miskin Demi Sakola, Saha Nu Lepat?

ku kituna,mahasiswa kedah tiasa ngasah pangabisa berbahasa sejen. Sumawonten kiwari para generasi anom bade nyanghareupan era Balarea Ekonomi ASEAN.

Kurikulum Anu Sauyunan Kalawan Industri

Kurikulum gaduh peran peryogi dina palaksanaan perkuliahan. Ieu dimargikeun kurikulum barobah kaayaan rujukan naon anu diajarkeun ka mahasiswa sarta naon anu bade kagaduh mahasiswa sanggeus lulus. Mangka hiji kampus kedah gaduh kurikulum anu sauyunan kalawan industri ayeuna supados tiasa mencetak lulusan anu berkualitas.

Program Dual Degree Internasional

Program anu carang keneh dipanggihan di Indonesia ieu saleresna diperlukeun pisan mahasiswa jaman now. Ngaliwatan program gelar dobel,mahasiswa bade gaduh kompetensi anu langkung komprehensif patali keilmuan anu dipelajarinya margi program ieu nerapkeun kurikulum berstandar paguron luhur Indonesia sarta rekanan di nagara sanes. sajaba ti eta,mahasiswa bade meunangkeun dua gelar lumangsung sarimbag ngaliwatan program ieu.

Gawe Babarengan Reukeut Kalawan Dunya Industri

Kampus anu ngayakeun gawe babarengan kalawan dunya industri beuki memantapkeun kompetensi lulusan na. Kalawan ngalakukeun gawe babarengan kalawan dunya industri,mahasiswa ngabogaan added value anu diperlukeun ku industri sanggeus lulus. Margi,naon anu diajarkeun ku kampus dina mahasiswa ngabogaan kesinambungan kalawan dunya industri.

Kalima program kasebat tiasa beunang di kampus internasional kahiji di Indonesia,Swiss German University (SGU). SGU nerapkeun pamakean nalika Inggris sacara menyeluruh dina kagiatan diajar ngawulang na. Mimiti ti penyampaian materi di kelas,pancen,buku,dugi skripsi. SGU turut menghadirkeun pilihan kelas kanggo pengembangan nalika Jerman,Mandarin,Italia,sarta Prancis.

Uniknya ,SGU gaduh program magang anu unik. Mahasiswa dikedahkeun ngiring magang di Indonesia dina semester 3 sarta magang di Eropa dina semester 6. Samentara kurikulum anu dinyondongkeun SGU disusun sarta disauyunankeun kalawan hal mekar teknologi terkini anu kaperluan industri sarta dunya usaha.

SGU oge atos menjalin gawe babarengan kalawan langkung ti 250 pausahaan di sagala rupa nagara di dunya. Kalawan program-program kasebat,SGU berkomitmen barobah kaayaan salah sahiji kampus panghareupna dina mikeun pembaruan ngeunaan penguasaaan teknologi sarta wawasan di dunya industri ka para mahasiswa na.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 − five =